ปิดฉาก ศบค. แถลงข่าวครั้งสุดท้าย ยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน ปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังทั่วไปใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อควบคุม

23 ก.ย. 2565 | 15:51:56
วันนี้ (23 ก.ย. 65) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แุถลงผลการประชุม ศบค. ซึ่งเป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้าย ว่า  วันนี้ที่ประชุมฯ มีมติให้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน ทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร ลงวันที่ 23 ก.ย. และประกาศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. เป็นต้นไป ไม่มีการขยายระยะเวลาอีกแล้ว เป็นการสิ้นสุดของ ศบค.

เหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลงและไม่รุนแรง ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานที่ประชุม วันนี้ประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ 752 คน เสียชีวิต 9 คน และแนวโน้มทั่วโลกตั้งแต่มีการระบาดของอัลฟา เบต้า โอมิครอน การแพร่ระบาดลดลง การใช้เตียงลดลงเป็น 8.3 % ในปัจจุบัน ภาพคาดการณ์ผู้ป่วยรายใหม่และใส่ท่อช่วยหายใจก็จะต่ำลง กระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าหลังจากนี้ ผู้ป่วยรายใหม่จะมีคลื่นลูกเล็กๆอาจมีบ้างลดบ้างตามสถานการณ์ ยังมีความจำเป็นต้องมีมาตรการการป้องกันส่วนบุคคล DMHTR

การยุบ ศบค. ก็จะใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดูแลโควิดต่อไปก่อน จนกว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับใช้  และยังจะมีคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ทำหน้าที่ตรงนี้เฝ้าระวังสถานการณ์ พร้อมจัดหากระจายวัคซีน โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด 19 ภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีคณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ดูแล

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการทำงานที่ผ่านมา และขอให้พวกเราได้ดูแลสุขภาพเพื่อจะได้มีชีวิตกลับไปอยู่ภาคปกติอย่างที่เราเคยเป็นมา ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.

Share this: