กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ขนส่งสินค้าประมง พร้อมยกระดับการเดินทาง สร้างถนนสาย สข.3049 จ.สงขลา

22 ก.ย. 2565 | 16:25:11
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3049 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 – บ้านชุมพล  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6-7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2.5 เมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 3+925 ถึง 4+630 และ กม.ที่ 12+633 ถึง กม.ที่ 14+428 รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 24.998 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง สนับสนุนการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยกระดับการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

Share this: