สนง.เขตหลักสี่ เดินหน้าการก่อสร้างท่อระบายน้ำใต้ดิน ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18 - 1 - 4 หลังปรับแบบให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด เริ่มก่อสร้าง 1 ก.ย.นี้

06 ส.ค. 2565 | 16:01:37
นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วย นายอัมรินทร์ จารุตามระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต  นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์ หัวหน้าฝ่ายโยธา ประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อหารือข้อยุติแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก18-1-4 จากสวนสาธารณะเคหะบางบัวถึงคลองบางเขน พร้อมกำหนดแผนและการดำเนินงานก่อสร้าง การรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างกีดขวางการก่อสร้างและการจราจร การพิจารณาใช้พื้นที่ของการเคหะแห่งชาติในการตั้งวางวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่อประชาชนระหว่างดำเนินการ โดยมีผู้แทนจากการประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ บริษัท อินไซด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) และตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดบางบัว ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตหลักสี่

ทั้งนี้ เขตฯ จะเชิญสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง หารือด้านปัญหาการจราจร การปิดเส้นทางจราจร การประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดสำหรับการสัญจรชั่วคราว และการแก้ไขปัญหาการจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มการนำวัสดุและเปิดหน้างานวันที่ 1 ก.ย.65. ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

สำหรับการปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 18-1-4 จากสวนสาธารณะเคหะบางบัวถึงคลองบางเขน เป็นโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเวลาฝนตกหนักและน้ำรอระบายเป็นเวลานาน  แต่ที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าเนื่องจากอุปสรรคในการย้ายท่อประธานของการประปานครหลวงและท่อร้อยสายสาธารณูปโภคใต้ดินอยู่ในแนวท่อระบายน้ำ และบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร และมีความจำเป็นจะต้องผ่านเข้าที่ดินของการเคหะแห่งชาติ เพื่อให้น้ำสามารถระบายลงสู่คลองบางเขนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น


 
Share this: