​เสาร์-อาทิตย์นี้ แนะเลี่ยงเส้นทางผ่าน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื่องจากถูกใช้เป็นสนามสอบทั้ง 2 วัน

06 ส.ค. 2565 | 08:55:35
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ การสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2565 ในตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ผู้เข้าสอบ 432 คน และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ 

เวลา 09.00-12.00 น. ‘การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 สำนักงาน ก.พ.’ จำนวนผู้เข้าสอบ 1,395 คน 

เวลา 09.00-15.30 น. ‘การสอบข้อเขียนเพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ 8, 9 และ 10 ตำแหน่งงานในสังกัดฝ่ายกิจการ สาขาภาคและสำนักงานใหญ่ ปี 2565 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร’ จำนวนผู้เข้าสอบ 1,513 คน  
Share this: