ถอนอุธรณ์ และ ตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 5 ส.ค. 65

05 ส.ค. 2565 | 16:05:19
'ถอนอุธรณ์' พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด : วันศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.
                                                      

 
Share this: