จ.ตาก เตรียมบันทึกสถิติโลก "ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก" Guinness World Records (GWR)

30 มิ.ย. 2565 | 21:17:27
(30 มี.ค. 65) เวลา 17.00 น. ณ ลานกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก Guinness World Records (GWR) โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ร่วมแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ด้วย  

ทั้งนี้ การจัดงานบันทึกสถิติโลก Guinness World Records จะมีขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย – ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ซึ่งภายในงานจะมีพิธีรับมอบป้ายแสดงการบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหินยาวที่สุดในโลก ภายในหลุมที่ 1 ด้วย โดยอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บ้านตาก อ.สามเงา อ.เมืองตาก และบางส่วนของ อ.แม่สอด (ต.พะวอ และ ต.ด่านแม่ละเมา) อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก มีความสำคัญโดดเด่นทางธรณีวิทยา คือ พบฟอสซิลไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่จำนวนมาก จำนวน 7 ต้น และพบโผล่กระจัด กระจายในพื้นที่ 35 ตารางกิโลเมตรของอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย-ไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลุมขุดค้นที่ 1 ที่พบไม้กลายเป็นหินที่มีความยาวยาวถึง 69.70 เมตร ซึ่งเป็นต้นที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนส เวิร์ล เร็คคอร์ด ในครั้งนี้ สำหรับจุดอื่นของอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก ยังมีน้ำตกลานสาง เขื่อนภูมิพล ผาสามเงา เป็นต้น

สำหรับไม้กลายเป็นหินดังกล่าว ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2546  มีอายุมากกว่า 120,000 ปี จึงได้ยื่นเสนอบันทึกสถิติโลก ไม้กลายเป็นหิน ยาวที่สุดในโลกใน Guinness World Records ถึง 69.70 เมตร ถือว่ามีความยาวกว่าที่เคยบันทึกไว้ที่ ประเทศจีน 38 เมตร หลังจากที่ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตรวจสอบไม้กลายเป็นหิน ที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก แล้วพบว่า มีความยาวมากกว่า ที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ไม้กลายเป็นหินจังหวัดตาก จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยาระดับโลก หลังจากนี้ เชื่อว่า การท่องเที่ยวจะพัฒนา มีผู้คนเข้ามาศึกษา นำรายได้เข้าชุมชนและประเทศต่อไป

ขอบคุณข้อมูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก

ภาพ : ปวรปรัชญ์ หนูแก้ว 
Share this: