การรับทราบข้อกล่าวหา : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 22 มิ.ย. 65

22 มิ.ย. 2565 | 21:14:17
'การรับทราบข้อกล่าวหา' 
พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.


 
Share this: