ก.ศึกษาธิการ เผย "โอกาสดีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"

07 มิ.ย. 2565 | 02:27:31
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กล่าวถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ว่า นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ร่วมกับ องค์การยูเนสโก รวมทั้งองค์การยูนิเซฟและกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกยูเนสโกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 46 ประเทศ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 300 คนเข้าร่วมการประชุมฯ

โดยเป้าหมายสำคัญคือ การมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเชื่อมั่นความร่วมมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภาคีต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้ จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค

ขณะที่นางสาวทามารา รัสตอวัช เซียมัชวิลี ประธานคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก กล่าวด้วยว่า การศึกษายังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของการฟื้นฟูทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจรวมถึงการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหราช 2030 ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการศึกษาฯ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมและกลไกระดับภูมิภาคที่สำคัญ เพื่อให้การศึกษามีความสำคัญสูงสุดสำหรับประเทศสมาชิกเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด ซึ่งผลของการประชุมที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่กรุงเทพมหานคร จะนำไปสู่การประชุมก่อนการประชุมสุดยอดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส ในเดือนมิถุนายน รวมถึงการประชุมสุดยอดฯ ณ นครนิวยอร์ก ในเดือนกันยายนนี้ด้วย 

Share this: