อบต. ไม่สูบสิ่งปฏิกูลให้ (สูบส้วม) เพราะไม่มาแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง !! : 14 พฤษภาคม 2565

14 พ.ค. 2565 | 15:43:08
อบต. ไม่สูบสิ่งปฏิกูลให้ (สูบส้วม) เพราะไม่มาแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง !!
สัมภาษณ์ ดร.อภิญญา แก้วกำเหนิด ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนวิชาการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย ศาลปกครอง : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันเสาร์ เวลา 15.25 น.  - 15.45 น.

                  
 
Share this: