มอเตอร์เวย์ สาย 7 ขาออก เข้าจุดพักรถบางปะกง กม.49 ติดขัด

14 พ.ค. 2565 | 12:04:31
11.41 น. มอเตอร์เวย์ (ทล.7) ขาออก เข้าจุดพักรถบางปะกง กม.49 ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวช้า ท้ายแถวสะสมกว่า 4 กม. และจากศรีนครินทร์ มุ่งหน้าสุวรรณภูมิ รถมาก ติดขัดช่วงกม.7 - กม.8 ทางร่วมกับทางหลวงหมายเลข 9 ท้ายแถวสะสมมอเตอร์เวย์ กม.4 และผ่านด่านลาดกระบัง รถมาก เคลื่อนตัวช้า ท้ายแถวสะสม 7 กม. ฝั่งกลับกันขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ ตลอดเส้นทางยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
Share this: