ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 รวม 6,736 ราย เสียชีวิต 54 ราย

14 พ.ค. 2565 | 08:04:56
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 รวม 6,736 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,734 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,144,317 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 9,213 ราย
- หายป่วยสะสม 2,096,504 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,333 ราย
- เสียชีวิต 54 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,276 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.8
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: