​พัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร แก้ปัญหามลพิษน้ำเน่าเสีย พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ม.ค. 2565 | 11:29:08
นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ กองระบบคลอง ร่วมกับฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตจตุจักร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เจ้าหน้าที่ทหาร (กองทัพภาคที่ 1) และบริษัท พี.วาย.เอส. คอนสตรั๊คชั่น จำกัด (ผู้รับจ้าง) ดำเนินการติดป้ายประกาศแผนการเข้าทำงานโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ โดยจะเข้าดำเนินการขุดดินและก่อสร้างเขื่อนบริเวณปากคลองลาดยาว เขตจตุจักร ความยาวพื้นที่ประมาณ 100 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีบ้านรุกล้ำแนวเขื่อน จำนวน 3 หลัง ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ชี้แจงสร้างความเข้าใจกับเจ้าของบ้าน (ครั้งที่ พร้อมทั้งได้แจ้งแผนงานโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร โดยกำหนดจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ว่างด้านข้างอาคารในวันที่ 25 ม.ค.65 นี้ นอกจากนี้ผู้แทน พอช. ได้ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงตามแผนพัฒนาคลองเปรมประชากร และแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยได้นัดหมายลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจ (ครั้งที่ 9) พร้อมรับฟังผลการตัดสินใจของเจ้าของบ้านทั้ง 3 หลัง ในวันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร เป็นการขับเคลื่อนดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากร เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งคลองให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร ให้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษน้ำเน่าเสีย ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมรอบตัวดีขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป
Share this: