รองผู้ว่าฯชุมพร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าที่อำเภอหลังสวน เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วนตามแผนเผชิญเหตุ

25 พ.ย. 2564 | 23:06:08
วันที่ 25 พย.64 เวลา 21.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางวาสนา ปัจฉิมเพ็ชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร นายอุดมศักดิ์ หนูขาว ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร นายปกาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอหลังสวน นางสาวสุนารี บุญชุบ หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร นายณรงค์ชัย สกุลอ่อน จ่าจังหวัดชุมพร นายลิขิต สุขเยาว์ ป้องกันจังหวัดชุมพร สมาชิก อส. อาสาสมัคร มูลนิธิฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยของพื้นที่อำเภอหลังสวนและเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกัน เฝ้าระวัง และช่วยเหลือตามแผนเผชิญเหตุฯ ที่ได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รอง ผวจ.ชพ. ได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ส่วนหน้าขึ้นที่ตลาดอวยชัย 3 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นหัวหน้าศูนย์บัญชาการฯ หากผู้ประสบภัยหรือประชาชนต้องการขอรับความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 077-510-780, 077-510-709 ได้ตลอด 24 ชม.

Share this: