รับมอบเบาะลม ผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุ Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

25 พ.ย. 2564 | 17:18:23
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 คุณปัญญ์สต หอมจันทร์ รับมอบ "เบาะลม" แทนผู้ป่วย คุณวิสุทธิ์ โพธิกรพัฒน์  ประสบอุบัติเหตุ ขาหัก 2 ท่อน ดามน็อตเหล็ก นอกจากนี้มีอาการเบาหวาน เเละ ต้องทานยาละลายลิ่มเลือดด้วย ไม่สามารถขยับตัวได้ ปัจจุบันรักษาโดยการใช้สิทธิ์ประกันสังคมที่ รพ.เพชรเกษม 2 ตอนนี้ออกมาอยู่บ้านพักกับภรรยา ภรรยาต้องออกไปทำงาน ผู้ป่วยจะอยู่บ้านเพียงลำพังคนเดียว  ก่อนหน้ามีอาชีพเป็นไกด์ พอเจอสถานการณ์โควิด-19  ทำให้ขาดรายได้ และมาประสบอุบ้ติเหตุอีก  ทางโครงการฯ พิจารณามอบเบาะลมให้กับผู้ป่วย

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91  
Share this: