กรมบังคับคดี เผย ศาลเพิกถอน-ขายทอดตลาดบ้านยาย 73 ปี

25 พ.ย. 2564 | 10:31:54
นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ตามที่ได้มอบหมายให้นายสหภัทร ไชยสง่าศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และนายนราธิป บุญสุวรรณ นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงของนางสำลี ทองดี คุณยายวัย 73 ปี ถูกหมายยึดบ้านขายทอดตลาดแบบไม่รู้ตัว โดยพบว่านางสำลี ทองดี ที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินที่ยึดไว้นั้น เป็นคนละคนกับนางสำลี ทองดี ที่เป็นจำเลย เพียงแต่มีชื่อนามสกุลตรงกันเท่านั้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้รีบรายงานข้อเท็จจริงต่อศาลในทันทีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนการยึดและการขายทอดตลาดบ้านและที่ดินที่พิพาท นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ศาลจังหวัดภูเขียว มีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 15139 ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 และให้ถอนการยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว ได้มีหนังสือแจ้งถอนการยึดบ้านและที่ดินตามคำสั่งไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว และได้ลงพื้นที่แจ้งคำสั่งศาลและการถอนการยึดบ้านและที่ดินให้นางสำลี ทองดี ทราบแล้ว

กรมบังคับคดี โทรศัพท์หมายเลข 0 2881 4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 กด 79 เว็บไซต์ www.led.go.th
Share this: