ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,335 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย

25 พ.ย. 2564 | 07:50:02
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,335 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย
- ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย
- ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย
- หายป่วยสะสม 1,959,663 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย
- เสียชีวิต 37 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: