วันนี้ (25 พ.ย.64) จ.ชลบุรี ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 204 ราย

25 พ.ย. 2564 | 07:11:14
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงาน วันนี้ (25 พ.ย.64) มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 204 ราย
1. Cluster เขตพื้นที่ทหารเรือ อ.สัตหีบ 30 ราย สะสม 1,720 ราย มีการระบาดอย่างต่อเนื่องยังควบคุมไม่ได้
   1.1 ทหารเกณฑ์ 24 ราย
   1.2 ข้าราชการทหารเรือ 4 ราย
   1.3 ลูกจ้างทหารเรือ 2 ราย
2. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 17 ราย สะสม 5,033 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,815 ราย
3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย
4. บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย 
5. ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด
     5.1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ราย 
     5.2 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย 
     5.3 จังหวัดนนทบุรี 1 ราย 
     5.4 จังหวัดนราธิวาส 1 ราย 
     5.5 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย 
6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
    6.1 ในครอบครัว 52 ราย
    6.2 จากสถานที่ทำงาน 42 ราย
    6.3 บุคคลใกล้ชิด 6 ราย
8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 8 ราย 
9. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 37 ราย

ณ 25 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,647,596 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1044 คน ปอดอักเสบ 11 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 2 คน  เสียชีวิต 4 คน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 164,044 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 517,433 คน รวม 681,477 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 303 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนติดเชื้อ 4,473 คน ปอดอักเสบ 43 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 7 คน เสียชีวิต 30 คน

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 2 ราย (ไม่พบประวัติรับวัคซีน 1 ราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (อายุ 70 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคไขมันในเลือดสูง  ไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์  เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น
Share this: