แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 'Update' สถานการณ์น้ำท่วมเส้นทาง จำนวน 7จุด

19 ต.ค. 2564 | 21:59:45
เมื่อเวลา 21.00น. วันที่  19  ตุลาคม 2564  

จุดที่มีระดับน้ำท่วมสูง  รถเล็กไม่สามารถผ่านได้  มีดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  มอจะบก – ไร่โคกสูง  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา
กม.107+300-กม.108+000 ทางขนานขาเข้ากทม.   เขตพื้นที่ บ้านห้วยตะคร้อ  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน
 *เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง

- ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  ไร่โคกสูง-โคกกรวด  อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา
กม.123+150-กม.124+050  ทางขนานขาออก (มุ่งหน้า จ.นครราชสีมา)  เขตพื้นที่ บ้านนา  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  (นวนคร)
 *เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง
กม.123+300-กม.123+900  ทางขนานขาเข้ากทม.     เขตพื้นที่ บ้านนา   ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  (นวนคร)
 *เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง
กม.124+600-กม.124+900  ทางขนานขาเข้ากทม.     เขตพื้นที่ บ้านนา   ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน  (นวนคร)
*เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง

จุดที่มีระดับน้ำท่วมสูง  รถเล็กผ่านได้แต่ไม่สะดวก  มีดังนี้
- ทางหลวงหมายเลข 2  (ถนนมิตรภาพ)  ตอน ไร่โคกสูง-โคกกรวด อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา
กม.126+000 - กม.126+200  ทางคู่ขนานด้านขวาทาง    เขตพื้นที่ บ้านห้วยตะคร้อ  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน
*เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง

- ทางหลวงหมายเลข 204  ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา  อ.เมือง   จ.นครราชสีมา
กม.2+500 - กม.3+300   ซ้ายทางและขวาทาง    เขตพื้นที่ ตำบลในเมือง , ตำบลปรุใหญ่  อำเมือง 
*น้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง
จุดที่มีระดับน้ำท่วมไม่สูง  รถทุกชนิดผ่านได้ มีดังนี้

- ทางหลวงหมายเลข 2217   ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด   อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
กม.5+970 - กม.6+200 (ซ้ายทางและขวาทาง)  เขตพื้นที่ บ้านห้วยตะคร้อ  ตำบลนากลาง  อำเภอสูงเนิน
*เส้นทางสายหลักสามารถผ่านได้แต่ไม่สะดวก  แนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยง


Share this: