เชียงใหม่​เฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไยอย่างใกล้ชิด หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

19 ต.ค. 2564 | 21:54:31
จังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไยอย่างใกล้ชิด ภายหลังยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบว่ามีการแพร่กระจายออกไปแล้วกว่า 10 คลัสเตอร์ ทีมควบคุมโรคแต่ละอำเภอ เร่งสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ ย้ำผู้ที่ซื้อ ATK มาตรวจเอง ถ้าผลเป็นบวกให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ

วันนี้ (19 ต.ค. 64) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ประจำวัน และวางมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ต่าง ๆ ที่พบการระบาด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน โดยเปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 294 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 1 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 34 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 39 ราย เป็นการระบาดในครอบครัว 11 ครอบครัว รวมจำนวน 38 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ หลายคลัสเตอร์ ได้แก่คลัสเตอร์ใหม่ ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง 12 คลัสเตอร์ รวมจำนวน 147 ราย คลัสเตอร์เดิม ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม 17 คลัสเตอร์ รวมจำนวน 35 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 82 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,127 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจพบครั้งที่ 2 ของกลุ่มเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างการกักตัว และการตรวจเชิงรุกของกลุ่มผู้สัมผัสต่างอำเภอ รวมถึงผู้สัมผัสร่วมบ้าน ทั้งนี้พบว่ามีการแพร่กระจายออกไปแล้วมากกว่า 10 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์บ้านขุนช่างเคี่ยน, คลัสเตอร์หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม, คลัสเตอร์ สภ.สันทราย, คลัสเตอร์หมู่ 1 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง, คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าเป้า ซอยอุ่นอารีย์ ตำบลศรีภูมิ, คลัสเตอร์ หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอฝาง, คลัสเตอร์ตลาดเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง, คลัสเตอร์หมู่ 8 ตำบลหางดง อำเภอฮอด, ตลาดสดแม่ริม และ สภ.แม่ริม รวมถึงตลาดสดสันป่าตอง ตลาดต้นพยอม และตลาดท่ารั้ว ดอยสะเก็ด โดยขณะนี้ทีมควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ได้เร่งดำเนินการควบคุมป้องกันโรคอย่างเต็มที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ จึงขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดเมืองใหม่ เช่น ไปซื้อสินค้า ไปขายของ สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงสูงจากตลาดเมืองใหม่ ให้รีบเข้ารับการตรวจคัดกรองโดยเร็ว นอกจากนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เร่งให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมในกลุ่มเสี่ยงตลาดเมืองใหม่ จึงขอให้ประชาชนรีบประสานเข้ารับการฉีดวัคซีน

คลัสเตอร์โลตัสคำเที่ยง อำเภอเมือง พบผู้ติดเชื้อ 9 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นพนักงานผู้ทำการค้าในห้าง และผู้สัมผัสร่วมบ้าน อยู่ระหว่างการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้เฝ้าสังเกตอาการต่อไป

คลัสเตอร์ตลาดวโรรสและตลาดต้นลำไย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14  ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 21 ราย ส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ที่มีประวัติไปจับจ่ายซื้อของในตลาด และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวนหนึ่ง ขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้า พนักงาน และผู้ใช้บริการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยด่วน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่จะลงพื้นที่ตรวจ ATK อีกครั้ง

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคน เคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคล งดการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง งดการรวมกลุ่มปาร์ตี้สังสรรค์ งดการทำกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยง และเคร่งครัดในการกักตัว ส่วนผู้ที่ซื้อ ATK มาตรวจ ถ้าผลเป็นบวกให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ใกล้บ้านภายใน 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่ากระทำผิดตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชน และอาจทำให้มีผลต่อตนเอง ที่เข้าถึงการรักษาล่าช้า อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงและถึงขั้นเสียชีวิตได้

Share this: