​คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิด 16 สถานที่เสี่ยง ใน 8 อำเภอ

19 ต.ค. 2564 | 21:35:35
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 16 สถานที่ ในพื้นที่ 8 อำเภอ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

วันนี้ (19 ต.ค. 64) นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 196 - 211/2564 ปิด 16 สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดของคำสั่งดังนี้

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่  ได้แก่ มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 397/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และแผนกช่าง ร้านอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงใหม่ (Index Living Mall) เลขที่ 132/1 ตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564  ,  ร้านก๋วยเตี่ยวห้อยขา 68/3 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลวัตเกตุ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  29 ตุลาคม 2564 และห้างสรรพสินค้า โลตัส (สาขาเชียงใหม่ คำเที่ยง) เลขที่ 19 ถนนตลาดคำเที่ยง ตำบลป่าตัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

พื้นที่อำเภอสันกำแพง ได้แก่ โรงงานลูกชิ้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา และโรงงานน้ำดื่มพีเอ็น หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภอฝาง ได้แก่ บ้านโป่งถืบ (เฉพาะหย่อมบ้านตาดน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง และบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่งอน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภอจอมทอง ได้แก่ อู่ช่างต้อมบริการ เลขที่ 167/1 หมู่ที่ 19 ตำบลสบเตี๊ยะ , โกดังลำไย เจ๊ติ๊กพืชผล เลขที่ 155 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปะ และบ้านขุนกลาง (เฉพาะหย่อมบ้านใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภอสารภี ได้แก่ โรงงานเมก้าพลาสติก เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 และบริษัท เรียลลี่ริช 2020 จำกัด  เลขที่ 188/47 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  29 ตุลาคม 2564 

พื้นที่อำเภออมก๋อย ได้แก่ หย่อมบ้านจือทะ และหย่อมบ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภอหางดง ได้แก่ ร้าน มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สาขากาดฝรั่ง เลขที่ 225/29 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
และพื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งหลุก (เฉพาะหย่อมบ้านหลักคนเมืองและตีนดอย) หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว และหมู่บ้านแม่เตาะ (เฉพาะหย่อมบ้านฝั่งหมิ่น) หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงดาว เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  และอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558


 
Share this: