ติดตามการเดินทาง มีอุบัติเหตุ 2จุด ผู้เสียชีวิต!! ถ.ซ่อมสร้าง ( ปทุมธานี) และ ถ. ตำหรุ-บางพลี (สมุทรปราการ) : LIVE FM91 หนูนา-น้าชิต คู่หูจราจร : 19 ตุลาคม 2564

19 ต.ค. 2564 | 19:30:53
ติดตามการเดินทาง มีอุบัติเหตุ 2จุด ผู้เสียชีวิต!! 
ถ.ซ่อมสร้าง (ปทุมธานี) และ ถ. ตำหรุ-บางพลี (สมุทรปราการ) 
หนูนา-น้าชิต คู่หูจราจร : DJ วรรณา แก้วแกมทอง และ พิชิต ไชยฮะนิจ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00น. - 19.35 น.


Share this: