​กปน. ชวนใช้บิลออนไลน์ กับ MWA e-Bill Service สมัครง่ายๆ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง Covid-19

18 ต.ค. 2564 | 15:06:54
กปน. ชวนใช้บิลออนไลน์ กับ MWA e-Bill Service สมัครง่ายๆ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง Covid-19

เปลี่ยนมารับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) ช่วยให้ลูกค้าได้รับเอกสารสะดวกรวดเร็ว สามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

สมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ได้ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- แอปพลิเคชัน MWA onMobile
- เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/
- สมัครที่สำนักงานประปาสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand 


Share this: