กรมทางหลวง รายงานสภาพน้ำท่วมเส้นทาง การจราจรผ่านได้ 85 แห่ง และผ่านไม่ได้ 21 แห่ง

19 ต.ค. 2564 | 22:53:48

กรมทางหลวง  รายงานสถานการณ์ น้ำท่วม และดินสไลด์ ในโครงข่ายทางหลวง วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 น. ดังนี้

น้ำท่วม/ดินสไลด์ 19 จังหวัด  รวม 106 แห่ง  การจราจรผ่านได้ 85 แห่ง ผ่านไม่ได้ 21 แห่ง 
1.จ.บุรีรัมย์ ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง  
 
2.จ.ขอนแก่น ( 8 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 5 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง   

3.จ.มหาสารคาม ( 2 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

4.จ.นครราชสีมา (15 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 14 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

5.จ.ชัยภูมิ ( 8 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 7 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

6.จ.ศรีสะเกษ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

7.จ.สุรินทร์ ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

8.จ.ลพบุรี ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 3 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

9.จ.นนทบุรี ( 5 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

10.จ.อ่างทอง ( 22 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 20 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง 

11.จ.พระนครศรีอยุธยา ( 4 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้ 1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

12.จ.สุพรรณบุรี  ( 14 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  11 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

13.จ.อุทัยธานี  ( 5 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  5 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

14.จ.สมุทรปราการ  ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

15.จ.นครปฐม  ( 3 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  2 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง

16.จ.ปราจีนบุรี  ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

17.จ.สระแก้ว  ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ – แห่ง

18.จ.ตาก  ( 1 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  1 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ - แห่ง

19.จ.กาญจนบุรี  ( 9 แห่ง)
- การจราจรผ่านได้  6 แห่ง
- การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.doh.go.th/content/page/page/163416
 
Share this: