ทำมะ ธรรมะ : 4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : 14 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 2564 | 16:55:48
'ทำมะ ธรรมะ'  พูดคุยกับ ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล
4 โมงเย็นเป็นเรื่อง : DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด และ ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล : วันศุกร์ เวลา 16.40 - 17.00 น. โดยประมาณ  

Share this: