หน่วงเหนี่ยวกักขัง และ ตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน : 14 ต.ค. 64

14 ต.ค. 2564 | 15:35:20
'หน่วงเหนี่ยวกักขัง'  พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น. - 15.40น.

Share this: