'ศบค.' ไฟเขียว! ขยับเคอร์ฟิวเป็น 5 ทุ่ม ถึงตี 3 มีผล 16 ต.ค.นี้

14 ต.ค. 2564 | 13:34:18
ศบค.ไฟเขียว "ลดเคอร์ฟิว" 5ทุ่มถึงตี3 พร้อมคลายล็อกกิจกรรมรวมคนเกิน 50 คน-เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้ ได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม จับตาเลิกล็อกดาวน์ 1 พ.ย. นี้ "เปิดประเทศ" รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

14 ตุลาคม 2564  ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 หรือ ศบค. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. เป็นประธานฯ มีมติปรับลดเวลาการห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลากลางคืน หรือ เคอร์ฟิว จากเดิม 22.00 น. ถึง 04.00 น. มาเป็น 23.00 น. ถึง 03.00 น. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในที่ประชุมได้พิจารณาให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เป็น 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ต่อไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 31 ต.ค.2564 ส่วนกิจการกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม เห็นชอบให้คลายล็อก และปรับมาตรการ คือ ดังนี้

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน 
พื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน 
พื้นที่ควบคุม ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน 
พื้นที่เฝ้าระวังระวังสูง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 300 คน 
พื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 500 คน 

รวมถึงให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุ แบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้มีการ  พิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการ "เปิดประเทศ" ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พ.ย. รวมถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงให้นั่งดื่มได้วันที่ 1 ธ.ค.2564 โดยให้ยึดหลักตามความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข 

 
Share this: