สระแก้ว พบผู้ป่วยรายใหม่ 223 ราย

15 ก.ย. 2564 | 21:27:33
สระแก้ว - ผู้ป่วยยืนยันใหม่ 119 ราย พบคนไปทำงาน 3 โรงงานจังหวัดปราจีนบุรีและครอบครัวติดเชื้อเพิ่มอีก 21 ราย ทำให้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 223 ราย อรัญประเทศติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงกระจายในตำบลต่างๆ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศติดเชื้ออีก 10 ราย

นพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า วันนี้ (15 กันยายน 2564) มีผู้ป่วยยืนยันใหม่ 119 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 95 ราย ติดเชื้อจากจังหวัดอื่น 15 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ต้องขังรายใหม่ 5 ราย รักษาหาย 111 ราย กำลังรักษา 1,430 ราย อาการหนัก 12 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดมาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล การตรวจเชิงรุก เฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน LQ ในเรือนจำ ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดที่อำเภออรัญประเทศ 57 ราย อำเภอเขาฉกรรจ์ 14 ราย อำเภอเมืองสระแก้ว 12 ราย อำเภอวังน้ำเย็น 10 ราย อำเภอโคกสูง1 ราย และอำเภอตาพระยา 1 ราย ทำให้จังหวัดสระแก้วมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 11,158 ราย รับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดอื่นมารักษา 601 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 10,203 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย 

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมพบว่าสัดส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ระหว่างสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 69 รายและติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยงใกล้ 50 ราย ซึ่งถือว่าไม่ต่างกันมากโดยพบการติดเชื้อกระจายใน 6 อำเภอ โดยเฉพาะที่อำเภออรัญประเทศพบติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุจากพื้นที่เสี่ยงกระจายในตำบลต่างๆ 35 ราย และผู้ติดเชื้อบางรายในตำบลบ้านด่าน ตำบลบ้านใหม่หนองไทรและตำบลท่าข้าม ที่สงสัยหรือมีอาการแล้วซื้อชุดตรวจ ATK มาตรวจได้ผลบวก จึงมาตรวจซ้ำที่หน่วยตรวจเชิงรุกลานสยามมินทร์ พบเชื้อ 11 ราย ในขณะที่ยังคงพบพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศติดเชื้ออีก 10 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อมีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยงตลาดนี้อยู่เป็นระยะ 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มใน 6 คลัสเตอร์เก่า ได้แก่ คนสระแก้วที่ไปทำงานโรงงานเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีและนิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี  พบการติดเชื้อเพิ่มใน  3  บริษัทเดิม ได้แก่ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำนวน 13 ราย อยู่ที่อำเภอเมืองสระแก้ว เป็นพนักงาน 2 ราย และอำเภอเขาฉกรรจ์ 11 ราย (พนักงาน 6 ราย ,ร่วมบ้าน 5 ราย)  ,บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) 7 ราย ที่อำเภอเมืองสระแก้ว (พนักงาน 3 ราย ,ร่วมบ้าน 3 ราย) และผู้ติดเชื้อร่วมบ้านที่อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย  บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ พบร่วมบ้านพนักงานติดเชื้อที่อำเภอเขาฉกรรจ์ 1 ราย สรุปพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชื่อมโยงกับการระบาดของโรคในเขตอุตสาหกรรม จ.ปราจีนบุรี จาก 4 โรงงาน ผู้ติดเชื้อสะสม 223 ราย แยกเป็นพนักงานติดเชื้อจากโรงงาน 125 รายและนำเชื้อมาติดในครอบครัวและชุมชน 98 ราย

นอกจากนี้ คลัสเตอร์สหกรณ์ค้าไม้ซอย 8 วังน้ำเย็น ติดเชื้อ 4 รายเป็นพนักงานและร่วมบ้าน ,ตลาดกลางสินค้าเกษตรศาลาลำดวน พบผู้ติดเชื้อร่วมบ้านเจ้าของร้านขายผัก 1 ราย ส่วนตลาดโรงเกลือพบคนไทยติดเชื้อ 1 ราย สำหรับกรณีการติดเชื้ออื่นๆ ที่อำเภอวังน้ำเย็น ญาติติดเชื้อกลับจากพื้นที่เสี่ยง กทม. แล้วแพร่คนในบ้านรวม 5 ราย ที่ตำบลทุ่งมหาเจริญ 4 รายและตำบลตาหลังใน 1 ราย

Share this: