อบจ.สมุทรสาคร พร้อมแก้มือ !! เปิดจองซิโนฟาร์ม 30,000 คน วันอาทิตย์นี้ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

22 ก.ค. 2564 | 21:43:56
เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกันแถลงการเตรียมความพร้อมเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มอีกครั้ง หลังจากที่ต้องยกเลิกการเปิดจองในระบบออนไลน์ครั้งแรกไป เนื่องจากระบบขัดข้องเพราะมีผู้ให้ความสนใจเข้ามาจับจองพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จนทำให้ระบบล่มแล้วไม่สามารถกู้คืนระบบได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว จนในครั้งนั้นต้องประกาศเลื่อนการจองวัคซีนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการเปิดจองวัคซีนซิโนฟาร์มในครั้งแรกที่พบความผิดพลาดจากระบบออนไลน์นั้น ทางโรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบต้องขอโทษพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครด้วย ที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ส่งผลทำให้การจองวัคซีนในครั้งนั้นต้องยกเลิกไปโดยปริยาย และหลังจากวันนั้นทางทีมระบบไอทีของโรงพยาบาลสมุทรสาคร กับ ของ อบจ.สมุทรสาคร ได้ร่วมกันปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและทดลองระบบการจอง รวมถึงขั้นตอนการกรอกข้อมูล จนเป็นที่มั่นใจแล้วว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเหมือนครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอน  ดังนั้นจึงเห็นว่าเมื่อทาง อบจ.สมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับเมื่อระบบก็มีความพร้อมสมบูรณ์มากขึ้น จึงเห็นสมควรว่าจะเปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้ามาจองวัคซีนซิโนฟาร์มอีกครั้ง ผ่านทางระบบออนไลน์เท่านั้น จำนวน 30,000 คน โดยจะเริ่มเปิดระบบให้เข้ามาจองได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคมนี้  ที่
http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/ และภายหลังจากที่มีผู้เข้ามาจองจนครบจำนวนในแต่ละกลุ่มรวมกัน 30,000 คน แล้วนั้น ระบบจะทำการปิดจองทันที ต่อจากนั้นภายใน 5 - 7 วัน ก็จะมีการแจ้งผ่านทาง SMS เพื่อเตือนให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม มาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่ http://www.xn--42ci8ehayr8dwi.com/โดยคาดว่าจะเริ่มฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นี้ ส่วนผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ เช่น ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด หรือไม่ได้มีทะเบียนราษฎร์อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือผู้ที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้วนั้น ก็จะไม่สามารถเข้ามาจองฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มได้ 

ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครได้เข้าไปอยู่ในระบบการจองวัคซีนซิโนฟาร์มเลยแม้แต่รายเดียว จึงขอให้พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกคนเชื่อมั่นในความโปร่งใสของระบบการจองวัคซีนซิโนฟาร์มที่จัดทำขึ้น  และการจองในครั้งนี้จะไม่มีการวอร์คอิน เข้าไปจองที่ รพ.สต. หรือ อบต./ เทศบาล แต่จะเปิดให้จองผ่านทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อให้บุตรหลานที่หยุดงานในวันอาทิตย์ได้มีโอกาสเข้ามาจองวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในครอบครัว อีกทั้งยังเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม อยู่บ้านหยุดการเคลื่อนไหว  และเป็นไปภายใต้คำสั่งห้ามรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมเกิน 5 คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 อีกด้วย
ด้านนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการจองแบบออนไลน์ได้นั้น ทางด้านของ อบจ.สมุทรสาคร ก็จะได้มีการหารือเพื่อวางแนวทางร่วมกันกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุข ที่จะนำวัคซีนเข้าไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างครอบคลุมและรวดเร็วต่อไป


Share this: