​รองนายกฯ อนุทิน หารือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ พร้อมเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข

11 มิ.ย. 2564 | 15:58:42
วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองเทวะเวสม์ อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายตีแยรี มาตู (H.E. Mr. Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการ ชื่นชมการทำงานของเอกอัครราชทูตฯ ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสอย่างแข็งขันและเชื่อมั่นว่าภายใต้การดำรงตำแหน่งของเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตฯ อย่างเต็มที่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ดำเนินมาอย่างมีพลวัตต่อเนื่องกว่า 165 ปี ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเห็นควรยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างรอบด้านและก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
 
ด้านเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสฯ ขอบคุณรัฐบาลไทย ที่จะดูแลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนฝรั่งเศสในประเทศไทย ชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่มีมาอย่างยาวนาน โดยเห็นควรจัดทำ Road Map เพื่อวางแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์ ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน และเอกอัครราชทูตฯ สนใจมุ่งผลักดันแนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)” โดยเชิญประเทศไทยให้แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ในอนาคต  
 
โอกาสนี้ ทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมกัน โดยไทยประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับฝรั่งเศสด้านวัคซีน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวของไทยในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อเป็นส่วนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

Share this: