อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ 4 โมงเย็นเป็นเรื่อง

10 มิ.ย. 2564 | 16:50:45
อยู่ห่างๆ อย่างห่วงๆ 

4 โมงเย็นเป็นเรื่อง 
DJ วีระยุทธ์ ยิ่งยวด & ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล 
​(LIVE) ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 16.40น.  - 17.00น. โดยประมาณ

  

Share this: