ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ติดเชื้อจำนวน 97 ราย

05 พ.ค. 2564 | 00:33:18

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี รายงานสรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 จำนวน 97 ราย 

เพศหญิง 58 ราย เพศชาย 39 ราย 
ต่างชาติ 2 ราย (พม่า 1 ราย ลาว 1 ราย) 

ภูมิลำเนา
อำเภอเมือง 29 ราย 
อำเภอปากเกร็ด 24 ราย 
อำเภอบางใหญ่ 18 ราย 
อำเภอบางบัวทอง 18 ราย
อำเภอบางกรวย 4 ราย 
อำเภอไทรน้อย 4 ราย 

มีอาการ 68 ราย (70%) 
ไม่มีอาการ 29 ราย (30%) 

ความสัมพันธ์ 
1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 93 ราย 
2. ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน 4 ราย 


CR. ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี  

 
 

สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี


Share this: