#91อัปเดต สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 (04.52 น.)

05 ก.ค. 2563 | 05:18:44

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก จำนวน 11,345,977 ราย รักษาอาการดีขึ้น 6,421,605 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 532,404 คน ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรกของโลก 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 2,932,016 ราย , เสียชีวิต 132,299 คน (เพิ่มขึ้น 235 คน) 
2. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 1,577,004 ราย , เสียชีวิต 64,265 คน (เพิ่มขึ้น 1,011คน) 
3. ประเทศ รัสเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 674,515 ราย เสียชีวิต 10,027 คน (เพิ่มขึ้น 168 คน) 
4. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 673,904 ราย เสียชีวิต 19,279 คน (เพิ่มขึ้น 610 คน) 
5. ประเทศเปรู ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 299,080 ราย เสียชีวิต 10,412 คน(เพิ่มขึ้น 186 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 97 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,185 ราย(เพิ่มขึ้น 5 ราย) เสียชีวิต 58 คน 

Share this: