​รมว.แรงงาน ส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ย้ำให้เตรียมพร้อม คนพร้อม รถพร้อม ใจพร้อม

03 เม.ย. 2562 | 00:04:02
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งแรงงานกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ชลบุรี ย้ำให้เตรียมพร้อม คนพร้อม รถพร้อม ใจพร้อม และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยลำดับแรก

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา ชลบุรี วันที่ 3 เมษายน 2562 ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังแรงงาน 38.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ทำงานในระบบสถานประกอบการมากกว่า 11.5 ล้านคน และมีแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอีกประมาณ 3.2 ล้านคน ซึ่งแรงงานต่างชาติกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมและประเพณีใกล้เคียงกับคนไทยโดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ดังนั้น เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2562 รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2562 กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานที่จะต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จึงได้จัดโครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ”ขึ้น โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกและให้ความรู้แก่ลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือให้สถานประกอบการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2562 นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างชาติสัญชาติกัมพูชาลาว และเมียนมา ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์และกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราวีซ่า แต่หากเดินทางกลับภายหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท แต่จะต้องกลับเข้าสู่ประเทศไทยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีและจัดบริการทางการแพทย์ โดยหากมีกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางให้สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันทีโดยใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงานก่อนการเดินทาง บริการตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะโดยจัดชุดช่างตรวจสภาพและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่ทั้งรถยนต์โดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตามนโยบาย Safety Thailand และได้มอบหมายให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในหมู่แรงงานไทยอีกด้วย


รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (3 เม.ย.62) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้โครงการ “สงกรานต์ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” ซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้น ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา จังหวัดชลบุรีเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมและบริการใหญ่มีจำนวนแรงงานในสถานประกอบการกว่า 7 แสนคน โดยเป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดอื่น ๆ และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกกว่า 2 แสนคน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและแรงงานรองรับเทศกาลสงกรานต์โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานมีความระมัดระวังไม่ประมาท มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง3 ประการ คือ คนพร้อม รถพร้อม และใจพร้อม ทั้งนี้ขอฝากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานใช้ความระมัดระวังและไม่ประมาท ขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกคนชื่นบาน ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานทุกคนชื่นใจ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้แรงงานสามารถติดต่อกระทรวงแรงงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทางสายด่วน 1506

Share this: