หมายกำหนดการสรงน้ำพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา 14 ต.ค.59

17 ต.ค. 2559 | 17:56:18
สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ พระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.
Share this: