ป.ป.ส. เปิดผลการดำเนินงานปฏิบัติการร่วมหน่วยงานภาคีต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 23,140 แห่ง ตลอดปีงบฯ 2563 จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้กว่า 4 หมื่นราย

18 ต.ค. 2563 | 15:29:17
ป.ป.ส. เปิดผลการดำเนินงานปฏิบัติการร่วมหน่วยงานภาคีต่อหมู่บ้าน/ชุมชน 23,140 แห่ง ตลอดปีงบฯ 2563 จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้กว่า 4 หมื่นราย 
 
พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) ลงพื้นที่เป้าหมายในการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด จำนวน 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ในห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563  ถือเป็นการดำเนินงาน “เปิดปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” 
  
ทั้งนี้ มีการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแล้ว 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 6,008 ตำบล 1,038 อำเภอ ทั่วประเทศ โดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 40,688 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นข้อหาสำคัญ ได้แก่ ครอบครองเพื่อจำหน่าย ครอบครอง และเสพ รวมคิดเป็นร้อยละ 90
 
ยึดของกลางยาบ้า 55 ล้านเม็ด ไอซ์ 4,488 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 9,163 กิโลกรัม เฮโรอีน 72 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 118,587 ลิตร พืชกระท่อม 8,409 กิโลกรัม คีตามีน 43 กิโลกรัม ฝิ่น 20 กิโลกรัม ต้นกัญชา 2,051 ต้น  ต้นกระท่อม 630 ต้น และยาแก้ไอ 3,368 ขวด  นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด 4,797 คน จับกุมในคดีอาวุธปืนและคดีอาญาอื่น ๆ 203 ราย (ตรวจยึดอาวุธปืน 315 กระบอก และกระสุนปืน 1,536 นัด) และยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

พ.ต.ต.สุริยา รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่า นอกจากการดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้เปิดรับข้อร้องเรียนของประชาชนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด  24 ชั่วโมง ได้รับแจ้งรวม 17,549 เรื่อง ดำเนินการตรวจสอบแล้ว 15,861 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.38 ทั้งนี้ ในจำนวนดังกล่าวเป็นการแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 396 ราย โดยตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน 77 ราย สามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐได้ 27 ราย นำเข้ากระบวนการบำบัด 20 ราย ดำเนินการทางวินัย 3 ราย ส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีการดำเนินการสืบสวนหาข่าวเชิงลึก และมีการกำกับติดตาม ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้หมั่นคอยสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพฤติการณ์ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดโอกาสความเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

157 Visitors | Share this: