ปิดปรับปรุงท่าเตียน กรมเจ้าท่าแจ้งงดใช้ท่าเรือตั้งแต่ 7 พ.ย.เป็นต้นไปพร้อมขอความร่วมมืองดลอยกระทง 5 ท่าเรือ

06 พ.ย. 2559 | 07:53:18 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ลงนามในประกรมเจ้าท่า ที่ 225/2559 เรื่อง งดใช้โป๊ะเทียบเรือท่าเตียน(โป๊ะด้านเหนือ) ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป พร้อมกับสั่งการให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจาก กรมเจ้าท่ามีความเป็นห่วงในความปลอดภัยของการเดินเรือรวมถึงผู้โดยสารที่ใช้บริการโป๊ะเทียบเรือและท่าเรือ ซึ่งเจ้าหน้าที่  ได้เข้าตรวจสอบและพบว่ามีสภาพที่แออัดและทรุดโทรม ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าจะให้เรือด่วนเจ้าพระยาเทียบรับ-ส่งผู้โดยสารที่   ท่าเรือข้ามฟากวัดโพธิ์-วัดอรุณ(โป๊ะด้านใต้)เป็นการชั่วคราวแทนจุดที่ปิดใช้จนกว่าจะซ่อมแซมพื้นที่หลังท่าของโป๊ะเทียบเรือ  ท่าเตียนให้แล้วเสร็จ

 นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ขอความร่วมมือในการงดลอยกระทงบริเวณท่าเตียน และอีก 4 ท่าเรือที่กรมเจ้าท่าประกาศ   งดใช้ช่วงเทศกาลลอยกระทง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่จะถึงนี้ ได้แก่ ท่าสาทร(จุดเทียบเรือด่วนเดิม), ท่าวัดม่วงแค, ท่าช้าง และท่าเรือข้ามฟากวังหลัง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและเป็นการป้องกันอุบัติเหตุตามมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของกรมเจ้าท่า

          สำหรับประชาชนที่จะเดินทางทางน้ำมายังบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาและเรือข้ามฟากได้ตามปกติ ซึ่งกรมเจ้าท่าจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือทุกจุดคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้อย่างทั่วถึง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูล การเดินทางประเภทต่างๆจากสื่อต่างๆของกรมเจ้าท่าและกระทรวงคมนาคมเพื่อวางแผนการเดินทางให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยและลดความแออัดของจำนวนผู้โดยสาร

หากประชาชนพบเห็นความไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือได้ทันที หรือโทรสายด่วนกรมเจ้าท่า หมายเลข 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ                            โทร. 02 – 233 – 1311 – 8 ต่อ 306, 308, 309, 229 และ 254      


Share this: