บ่าย2 นี้ ติดตามเฟซบุ๊กเพจ กรมควบคุมโรค มีแถลงข่าว กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่่อำเภอแม่สอด จ.ตาก

17 ต.ค. 2563 | 13:14:09

วันนี้ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค

ติดตามไลฟํสดได้ Facebook กรมควบคุมโรค

 

 

32 Visitors | Share this: