ทะเบียนรถซีดจาง สามารถเปลี่ยนได้ที่ขนส่ง ไม่มีความผิด

15 ส.ค. 2562 | 10:15:24
 (15 ส.ค.62) เพจกองปราบปราบ ได้โพสต์ข้อความ  : เตือน ป้ายทะเบียนที่มีสีซีดจางหรือลอก ห้ามใช้สีหรือหมึกไปเติมบนตัวอักษรหรือตัวเลขที่สีจาง ให้ติดต่อขอทำป้ายทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งฯ เท่านั้น ซึ่งผู้ใดมีเจตนาอำพรางสีป้ายทะเบียน มีความผิดฐานปิดบังหรือเจตนาดัดแปลงทะเบียนรถยนต์

หากมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงด้วยตนเองนั้น อาจจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรืออาจจะคาบเกี่ยวกับเรื่องปลอมแปลงเอกสาร อัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท

ป้ายทะเบียนรถ
- ห้าม ขูด ลอก ลบ เลือน หรือติดสติ๊กเกอร์ บดบัง ส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน
- ห้าม ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายประมูล
- ห้าม ใช้กรอบพลาสติกเลียนแบบป้ายประมูล
- ห้าม ใช้แผ่นป้ายที่ไม่ได้ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบก

#กองปราบปราม #CSDPolice #ป้ายทะเบียนรถ #กรมการขนส่งทางบก 
Share this: