ชื่นชม คุณ สุรพงษ์ ทองจ่าง ขับแท็กซี่ สีเหลือง ทศ-2041 กทม. เก็บโทรศัพท์มือถือ ส่งคืนสวพ.FM91

10 มี.ค. 2559 | 17:01:28
LOST AND FOUND FM91 ของหายได้คืน
 
คุณ สุรพงษ์ ทองจ่าง ขับแท็กซี่ สีเหลือง ทศ-2041 กทม. เก็บโทรศัพท์มือถือ จำได้ว่าเป็นของผู้โดยสารชาวต่างชาติ นั่งจาก บีทีเอส หมอชิต ไปลงศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2559 และคุณ สุรพงษ์ เดินทางนำสิ่งของมาฝากที่สวพ.FM91 เพื่อให้ประสานหาเจ้าของ
 
วันนี้ .. วันศุกร์ ที่11 มีนาคม2559 เจ้าของชื่อ Mr.Romain Desisles เดินทางมาที่ สวพ.FM91 รับทรัพย์สินคืนแล้ว

Share this: