ชื่นชม คุณสัมฤทธิ์ แก้วหนองฮี ขับแท็กซี่ สีชมพู ทว-5240 กทม. เก็บโทรศัพท์มือถือไอโฟน 6 ส่งคืนสวพ.FM91

17 มี.ค. 2559 | 15:08:45
LOST AND FOUND FM91 ของหายได้คืน
 
คุณสัมฤทธิ์ แก้วหนองฮี ขับแท็กซี่ สีชมพู ทว-5240 กทม. เก็บโทรศัพท์มือถือไอโฟน 6 จำได้เป็นของผู้โดยสารหญิง ที่รับจากห้วยขวาง ไปลง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 04.50 น. วันที่ 18 มีนาคม 2559 และคุณ สัมฤทธิ์ เดินทางนำสิ่งของมาฝากที่สวพ.FM91 เพื่อให้ประสานหาเจ้าของ
 
และช่วงสายของวันเดียวกัน เจ้าของโทรศัพท์มือถือ เดินทางมาที่ สวพ.FM91 รับทรัพย์สินคืนแล้ว

Share this: