จีนพลิก 'ทะเลทราย' ให้กลายเป็น 'ฟาร์มวัว'

17 ก.ย. 2563 | 03:55:18
 สำนักข่าวซินหัว รายงาน :  นครจงเว่ย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ (Tengger Desert) ณ เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ต้องเผชิญกับเม็ดทรายและกระแสลมมาโดยตลอด เมืองแห่งนี้จึงเสาะหาวิธีที่จะควบคุมและใช้ประโยชน์จากทะเลทรายมานานหลายต่อหลายปี
 
ช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ฟาร์มมู่ซาในเมืองจงเว่ยประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายเกือบ 10,000 หมู่ (ประมาณ 4,166.68 ไร่) ให้กลายเป็นฐานเพาะปลูกข้าวโพดผ่านการเลี้ยงวัว
 
ฟาร์มมู่ซาใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศแห้งแล้งของทะเลทรายเถิงเก๋อหลี่ที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อในวัวได้ยาก ขณะเดียวกันก็ใช้มูลวัวในการให้ปุ๋ยทะเลทราย เพื่อให้ทะเลทรายมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทำการเพาะปลูก

ปัจจุบันฟาร์มมู่ซาเลี้ยงวัวทั้งหมด 17,000 ตัว ซึ่งช่วยสร้างงานให้ชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงมากกว่า 1,700 คน
 

CR.   Xinhua News 
384 Visitors | Share this: