จำหน่ายข้าวสาร "โครงการ รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา" ระหว่าง 7-11 พ.ย. "สำนักงานใหญ่" - "energy complex" วิภาฯ

06 พ.ย. 2559 | 17:28:15
 

ปตท. สำนักงานใหญ่ เปิดจำหน่ายข้าวสาร "โครงการ รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา" ระหว่าง 7-11 พ.ย. "สำนักงานใหญ่" - "energy complex" วิภาฯ 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมชมการเปิดจำหน่ายข้าว ที่อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​พลังงาน​ กล่าวว่า โครงการดัวกล่าวนี้เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2559 ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจะทำหน้าทีเป็นผู้ประสานและเป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกให้กับ ปตท.และ ชาวนา เช่น การตั้งเต้นท์ใน พื้นที่จัดขาย เป็นต้น

ทางด้าน นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปตท.ได้เพิ่มช่องทางการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา โดยการประสานงานกับเครือข่ายทางเกษตรกรจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มต่างๆ หมุนเวียนนำเข้าสารคุณภาพมาจำหน่าย ที่อาคาร ปตท.สำนักงานใหญ่ และอาคาร energy complex ถนนวิภาวดีรังสิต ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของ"โครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา"ซึ่งได้เริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรตัวแทนกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ชุมชนโรงสีข้าวชุมชนหรือโรงสีข้าวสหกรณ์ ได้นำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งล่าสุดสามารถจำหน่ายไปได้กว่า 70 ตันแล้ว

สำหรับข้าวสารที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105, ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลา, ข้าวหอมมะลินิล, ข้าวหอมมะลิกุหลาบ, ข้าวดำลืมผัว,  รวมถึงข้าวอินทรีย์และ​ข้าวปลอดสารที่ขัดสีโดยชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ปตท.ยังจัดให้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในกรุงเทพมหานครเป็นจุดจำหน่ายข้าวสารจากจังหวัดต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคที่อยู่ในกรุงเทพฯสามารถซื้อข้าว จากเกษตรกรโดยตรงได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังจะได้มีการปรับเปลี่ยนจองที่ระลึกช่ววปีใหม่ เป็นข้าวสาร แทนของที่ระลึกในรูปแบบเดิมๆ

นาย​เทวินทร์​ กล่าวว่า ปตท. นอกจากทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานแล้ว ปตท.ยังดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ เพื่อให้ชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ขณะนี้มีสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 688 แห่ง ทั่วประเทศ และเปิดจำหน่ายไปแล้ว 61 แห่ง พท.ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และ ตะวันออก​เฉียงเหนือ และกำลังจะเปิดขายในปั้มน้ำมัน ปตท.ใน พท. รอบ กทม.และปริมณฑล เนื่องจากอยู่ใกล้กลุ่มผู้บริโภคมากที่สุด จึงขอเชิญผู้สนใจทั้งชาวนา และ ผู้ต้องการซื้อข้าว สามารถตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ptt call center 1365 และ www.pttplc.com


Share this: