กฟน. ห่วงใยประชาชนในช่วงอากาศแปรปรวน แนะนำควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

06 พ.ย. 2559 | 19:57:08
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เตือนผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวังอันตราย เหตุฝนตกหนัก และอากาศหนาวเย็นจากสภาพอากาศแปรปรวน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ตลอดจนอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาจเสียหายหรือทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 โดยระบุพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้น รวมไปถึงอุณหภูมิลดลง 3-5 องศาเซลเซียส นั้น กฟน. มีความห่วงใยประชาชนให้ระมัดระวังรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และหากเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรง ให้อยู่ห่างต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตรวจสอบต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณบ้านต้องไม่ระสายไฟฟ้า รวมถึงต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เพราะอาจหักโค่นพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับสายไฟฟ้าขาดและเกิดไฟฟ้าดับ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้
นอกจากนี้ หากมีสภาพอากาศที่เย็นลงและแห้ง เนื่องจากความชื้นในอากาศค่อนข้างต่ำ เมื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ไม่มีคุณภาพ อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น ประชาชนควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้าน หากพบว่ามีการชำรุดควรรีบแก้ไขทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนแออัด อาจมีความเสี่ยงจากการใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธี หรือการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน จึงขอให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า ปลั๊กพ่วง เต้ารับ ให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และควรระมัดระวังการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงชำรุด ตลอดจนพิจารณาแล้วว่าไม่อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ การไฟฟ้านครหลวงเขตได้ทุกเขต หรือที่ MEA CALL CENTER โทร 1130 รวมถึงสามารถแจ้งผ่าน MEA Smart Life Application ที่ทันสมัยบนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ของการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
http://www.mea.or.th/content/detail/87/2390
///////////////////////////
| ระบบไฟฟ้ามั่นคง บริการมั่นใจ ห่วงใยสังคม |
----------------
**กฟน. เชิญดาวน์โหลดฟรี MEA Smart Life App แจ้งไฟดับ, จ่ายค่าไฟ, เช็กค่าไฟย้อนหลัง ในแอปเดียวจบ..คลิก http://is.gd/KlyQKF
-----------------
ติดตามสื่ออื่น การไฟฟ้านครหลวง ได้ที่
Application : MEA Smart Life
Website: www.mea.or.th
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
Twitter : @MEA_NEWS
YouTube : MEA Multimedia
Line : @meanews
--------------------
MEA Call Center โทร 1130
Share this: