PEA มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอให้ไฟฟ้าและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เริ่ม 1 มกราคม 2563

14 ม.ค. 2563 | 18:47:14
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม การขอให้ไฟฟ้าและค่าส่วนเฉลี่ยการใช้พลังงานไฟฟ้า เริ่ม 1 มกราคม 2563
Share this: