ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thursday, 19 April 2012 15:20
12

ฟังความคิดเป็น โครงการ ถนนเชื่อมต่อ รามอินทรา-พหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช 

(วานนี้) วันที่ 18 เมษายน 2555 ที่โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ เขตบางเขน สำนักการโยธา (สนย.) กทม. และกลุ่มบริษัท ไฟนอล ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการฯได้จัดการประชุมสัมมนาฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ค.1 เชื่อมต่อถนนรามอินทรา ถึงถนนพหลโยธิน-ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช โดยมีนายวัชรินทร์ บรรพต ผอ.สำนักงานออกแบบ เป็นประธาน โดยศึกษาเพิ่มโครงข่ายถนน เพื่อเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรา และถนนพหลโยธิน เนื่องจากปัจจุบันการเดินทางเชื่อม 2 ถนนดังกล่าวจะต้องผ่านวงเวียนหลักสี่ ทำให้มีรถแออัดหนาแน่น เบื้องต้นกำหนดขนาดเขตทางรวม 30 เมตร มี 6 ช่องจราจร และช่องทางจักรยานอีก 1 ช่องทาง ซึ่งหลังจากนี้จะได้ลงรายละเอียดเพื่อกำหนดแนวเส้นทาง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยส่วนใหญ่เห็นว่าบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น โดยได้เสนอให้ขยับแนวถนนออกห่างจากวงเวียนหลักสี่ เนื่องจากปัจจุบันการจราจรใกล้วงเวียนหลักสี่ค่อนข้างหนาแน่นอยู่แล้ว รวมทั้งยังมีการเสนอให้ขยับจุดเริ่มต้นโครงการไปที่บริเวณแยกลาดปลาเค้า (ปากซอยรามอินทรา 19) ที่เดิมเป็นสามแยกอยู่แล้ว จะได้ขยายเป็นสี่แยกเพื่อเพิ่มโครงข่ายจราจรได้ต่อไปในอนาคต โดยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ภายในเดือน พ.ค. นี้.