ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thursday, 26 April 2012 15:47
5

มูลนิธิ ไทยพึ่งไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดตัว โครงการ บูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติ พระพุทธเจ้า

มูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยคุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานกรรมการการดำเนินงาน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าว โครงการ บูรณปฎิสังขรณ์ สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนโครงการบูรณปฎิสังขรณ์สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล โดยจะมีการบูรณะเสาหินอโศก ก่อสร้างทางเดินรอบสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทางเดินรอบวิหารมายาเทวี และก่อสร้างลานปฎิบัติธรรม 4 ลาน ซึ่งขณะนี้เริ่มดำเนินการโครงการระยะที่ 3 แล้ว

นอกจากนี้ จะมีการหล่อองค์พระพุทธเจ้าน้อย และเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บริจาคบูชาเหรียญ "พระพุทธเจ้าน้อย" ซึ่งสามารถบริจาคบูชาได้ที่ ทำการไปรษณีย์ 500 สาขาทั่วประเทศ และร้านเซเว่นฯ ทุกสาขา

add a comment