ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thursday, 13 June 2013 10:33

ชุดปฏิบัติการจู่โจม "ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย" สาธิตการปฏิบัติการจู่โจม รับอาชญากรรมทุกรูปแบบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 สาธิตทบทวนยุทธวิธีการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษ (ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย) ตำรวจภูธรภาค 1 ภายหลัง กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้จัดส่งชุดปฎิบัติการพิเศษฯ เข้าทำการฝึกอบรม ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ มีชุดปฏิบัติการพิเศษ (ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย) ทั้ง 9 จังหวัด ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 มีจำนวนทั้งสิ้น 200 นาย

ประกอบกำลังเป็นชุดปฎิบัติการ ระดับกองร้อยได้ 1 กองร้อยกับอีก 1 หมวดปฏิบัติการพิเศษ สามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีในทุกรูปแบบ เช่น สายตรวจรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี การ รปภ.บุคคลสำคัญ การจู่โจมปิดล้อมตรวจค้น การปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกัน การเข้าเผชิญเหตุรุนแรงคนร้ายสำคัญ ทั้งในอาคารและยานพาหนะในพื้นที่ปกติและในพื้นที่ทุรกันดารหรือพื้นที่ป่าเขาที่ยากแก่การเข้าถึง

add a comment