ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Wednesday, 10 April 2013 04:58
100425566

ศาลฏีกา พิพากษา กำหนดโทษใหม่ ลงโทษปรับ "ปัญญา ตันติยวรงค์" อดีตประธาน คตง. เพิ่มขึ้นเพื่อให้หลาบจำ โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี

นายปัญญา ตันติยวรงค์ อดีตประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เดินทางมายังศาลอาญา ถนนรัชดา เพื่อฟังคำพิพากษาศาลฏีกา ในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 2 และนายประธาน ดาบเพชร อดีตผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อวุฒิสภาเพื่อรับคัดเลือกเป็นผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ร่วมกันเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157

จากกรณีเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2544 จำเลยเสนอรายชื่อ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และนายนนทพล นิ่มสมบูรณ์ ร่วมกับชื่อของนายประธาน ดาบเพชร เสนอประธานวุฒิพิจารณาเลือกเป็นผู้ว่าฯ สตง. ทั้งที่ในการประชุมของ คตง.ได้ลงมติด้วยวิธีคะแนนลับเลือกนายประธาน ดาบเพชร ด้วยคะแนนสูงสุด 5 คะแนนที่เกินเสียงกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ โดยที่คุณหญิงจารุวรรณ ได้รับคะแนนเพียง 3 คะแนน ขณะที่นายนนทพลไม่ได้รับคะแนน

คดีนี้ศาลชั้นต้น พิพากษา จำคุกจำเลยเป็นเวลา 3 ปี โดยไม่รอลงอาญา เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

ศาลอุทธรณ์ประชุมตรวจสำนวนแล้วเห็นว่า แม้การเสนอชื่อมากกว่า 1 คนขัดหลักกฎหมาย แต่ฟังไม่ได้ว่ามีเจตนาพิเศษช่วยเหลือคุณหญิงจารุวรรณ ให้ได้รับตำแหน่ง จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษากลับยกฟ้อง

ศาลฏีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พฤติกรรมการกระทำผิดของ จำเลย ที่ไม่ส่งชื่อนายประธาน ดาบเพชร โจทก์ร่วมไปเพียงคนเดียวแต่กลับส่งชื่อ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และนายนนทพล นิ่มสมบูรณ์ ไปยังวุฒิสภานั้นเห็นว่าเป็นความผิด ตามมาตรา 157 แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 3 ปี โดยไม่รอลงอาญานั้น เห็นว่าโทษหนักไป ศาลฏีกา จึงกำหนดโทษใหม่ให้ลงโทษปรับเพิ่มขึ้น เพื่อให้จำเลยหลาบจำ จึงพิพากษา ให้จำคุกจำเลย 3 ปี ปรับ 20,000 บาท แต่จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี

add a comment