ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Friday, 12 October 2012 14:32
12105514

กิจกรรม "วันตำรวจ" 13 ตุลาคม 2555

วันที่ 13 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็น "วันตำรวจ" สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดกิจกรรม ตั้งแต่ ช่วงเช้า โดยเวลา 06.29 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีบูชาศาลพระภูมิ พิธีบูชาพระนารายณ์ พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ "พระนิรันตราย" ขึ้นประดิษฐาน ณ หอพระประจำ ตร. พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 พิธีสงฆ์ และพิธีสักการะรูปจำลอง พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

ต่อมาเวลา 13.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ เป็นประธานในพิธีสดุดีข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ อนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์ รับใช้ประชาชน ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม

เวลา 13.50 น. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายร้อยตำรวจ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า "วันตำรวจ" ปีนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน คือ จัดพิธีทางศาสนา พิธีสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต มอบโล่และเกียรติคุณ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยให้คำนึงถึงความประหยัดและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามหน่วยงานจัดเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันตำรวจเด็ดขาด

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.513537215323480.132409.172059279471277&type=1

add a comment