ฟังวิทยุออนไลน์

ทันข่าว 91

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thursday, 27 September 2012 11:46
27095511

ประวัติ พระนิรันตราย

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงประวัติ พระนิรันตราย ว่า องค์เดิมเป็นศิลปะแบบทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 หน้าตักกว้าง 6 ซม. สูงเฉพาะองค์พระ 8.20 ซม. หล่อด้วยทองคำ ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบอินเดียแบบปาละ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 โดยกำนันอิน ซึ่งอยู่ในแขวงเมืองปราจีนบุรี ได้มอบให้ พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ ปลัดเมืองฉะเชิงเทรา และพระปลัดเกรียงไกร ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในเวลาต่อมา พระนิรันตราย ได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอเสถียรธรรมปริตร กับพระกริ่งทองคำองค์น้อย

ครั้นปีวอก พ.ศ.2403 มีผู้ร้ายลัก พระกริ่งองค์น้อย ซึ่งตั้งอยู่กับ พระทองคำองค์นั้นไป จึงทรงพระดำริว่า พระพุทธรูป ซึ่งกำนันอินกับบุตรชายได้ค้นพบ และพระเกรียงไกรกระบวนยุทธ์ได้ทูลเกล้าฯ มาถวายนั้น ก็เป็นทองคำทั้งแท่งใหญ่กว่าพระกริ่ง ควรที่ผู้ร้ายจะลักพระพุทธรูปองค์นั้นไป ก็เผอิญให้แคล้วคลาดถึงสองครั้งทั้งที่ผู้ขุดได้ก็ไม่ทำอันตรายเป็นอัศจรรย์อยู่ จึงทรงถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระนิรันตราย" อันมีความหมายว่า ปราศจากอันตราย ปัจจุบัน พระนิรันตรายประดิษฐานในหอพระสุลาลัยพิมาน ในหมู่พระมหามณเฑียร

พระนิรันตรายองค์ใหม่ เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างขึ้น ช่วง พ.ศ. 2394-2400 หน้าตักกว้าง 00.65 ซม. สูงเฉพาะองค์พระ 20.30 ซม. สูงรวมฐาน 34.30 ซม. พระนิรันตรายองค์นี้สร้างสวมพระนิรันตรายแบบทวารวดีองค์เดิมไว้ภายใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระนิรันตรายองค์นี้ด้วยทองคำตามพระพุทธลักษณะสวมพระพุทธรูปนิรันตรายองค์เดิมอีกชั้นหนึ่ง กับทั้งให้หล่อด้วยเงินไล่บริสุทธิ์เป็นคู่กันอีกองค์หนึ่ง พระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองคำน้ำไว้สำหรับตั้งบนโต๊ะเบื้องขวาแห่งพระมณฑล ในการพระราชพิธีต่าง ๆ อาทิ พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ ปัจจุบันอัญเชิญพระนิรันตรายเข้าในงานพระราชพิธีสำคัญเช่น พระราชพิธีหล่อพระพุทธรูป และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.506491122694756.130786.172059279471277&type=1

add a comment